Till startsidan
Västernärkes
hembygdsförenings

huvudsida har
flyttats till
Sveriges
hembygdsförbund!

Bilder

Fördjupad sökning Bläddra mellan bilder

Sökresultat

Landskapet är kopplat till 3772 bilder.
Flicka vid gruvtornet. Tornet är ett gammalt transformatorhus på Kalkbacken. Kan det vara samma person som på bild 1386? - klicka för att förstora
Flicka vid gruvtornet. Tornet är ett gammalt tr...
Flygbild över Lanna - klicka för att förstora
Flygbild över Lanna
Flygfoto med byggnaderna vid Skärlingstorp. Sixten Gustafsson skrivet på kortet. - klicka för att förstora
Flygfoto med byggnaderna vid Skärlingstorp. Six...
Flygfoto mot söder över de gårdar i Västra Göksvalla som köptes av fruktindustrin POMO för att bli en del av en fruktodling. - klicka för att förstora
Flygfoto mot söder över de gårdar i Västra Göks...
Flygfoto över Brotorp med Svartån i mitten. I bildens nedre kant, strax ovanför vingen på flygplanet, syns Bergsmansgårdens personalbostad och ovanför denna Rosenborg och Brostugan som är det tidigare Brotorps missionshus. I bildens övre vänstra kant syns Brotorps gård som numera kallas för Bergsmansgården. Till höger längs Svartån går vägen till Staveläng, och det första huset längs vägen kallades för Sandvad. Där fanns det förr en allmän badplats. - klicka för att förstora
Flygfoto över Brotorp med Svartån i mitten. I b...
Flygfoto över Brotorps gård som numera kallas för Bergsmansgården. Längst upp på bilden och knappt synlig, finns det som var gårdens arrendatorsbostad och nedanför denna syns de tidigare ekonomibyggnaderna. Den kvadratiska byggnaden med grått tak närmast Svartån, har tillkommit under platsens tid som vårdinrättning. De båda rödvita byggnaderna ovanför denna kvadrat är från 1900-talets början och det vita huset med svart tak till vänster om dem är ett äldre, timrat  bostadshus. - klicka för att förstora
Flygfoto över Brotorps gård som numera kallas f...
Flygfoto över byn Halsberg mot öster. I bakgrunden syns länsväg 204 med Lanna till vänster och Svartå till höger. - klicka för att förstora
Flygfoto över byn Halsberg mot öster. I bakgrun...
Flygfoto över Fjugesta by från väster. Mitt ibild syns nya mejeriet från 1938. Tomten till höger ovanför mejeriet är den blivande Högans hembygdsgård där loftboden och stallbyggnaden är på plats. Eventuellt förbereder man bygget av granhammarstugan. - klicka för att förstora
Flygfoto över Fjugesta by från väster. Mitt ibi...
Flygfoto över Fjugesta från söder - klicka för att förstora
Flygfoto över Fjugesta från söder
Flygfoto över Fjugesta från söder med tegelbruket i mitten. Till höger Georgs Motor vid Kyrkvägen. - klicka för att förstora
Flygfoto över Fjugesta från söder med tegelbruk...
Flygfoto över Fjugesta från väster - klicka för att förstora
Flygfoto över Fjugesta från väster
Flygfoto över Fjugesta med järnvägen i förgrunden taget efter 1937 då järnvägen och elektrifierades - klicka för att förstora
Flygfoto över Fjugesta med järnvägen i förgrund...
Flygfoto över Fjugesta med järnvägen i förgrunden taget efter 1937 då järnvägen och elektrifierades - klicka för att förstora
Flygfoto över Fjugesta med järnvägen i förgrund...
Flygfoto över Fjugesta med järnvägen och Storgatan uppe i bild, Letstigen slingrande till höger och Tingshuset ungefär mitt i bild. Uppe i högra hörnet skymtar Tegelbrukets stora byggnader. - klicka för att förstora
Flygfoto över Fjugesta med järnvägen och Storga...
Flygfoto över Fjugesta med Lekebergsskolan i förgrunden med Letstigen till vänster om den. - klicka för att förstora
Flygfoto över Fjugesta med Lekebergsskolan i fö...
Flygfoto över Fjugesta med tingshuset i mitten av fotot och järnvägen uppåt i bild. - klicka för att förstora
Flygfoto över Fjugesta med tingshuset i mitten ...

Fler bilder

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
© Västernärkes hembygdsförening 2012-2019